Loft renovation

Vorig jaar ging Nicky Myny op zoek naar een atelierruimte die ze vond in de herbestemde conservenfabriek Marie Thumas aan de vaart in Leuven. Een ruime industriële loft vormde ze eigenhandig om tot atelier. Deze plek maakt het voor haar mogelijk om haar verzameling materialen en werken onder één dak onder te brengen, maar ook om mensen te ontmoeten, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en haar werk tentoon te stellen. 

“De ruime loft blijkt niet alleen mij, maar ook de bezoekers te inspireren”, vertelt Nicky, die een gezin met drie kinderen heeft en ook nog werkt in een artistiek productiehuis.

"Het is mijn missie om mijn passie, kennis en vaardigheden te delen met anderen in een ruimte die mijn creatieve thuis mag genoemd worden.", zegt Nicky Myny. 

 

RUIMTE VOOR CREATIEVE ONTWIKKELING

 

Deze ruimte slaat enerzijds op de grote oppervlakte en de faciliteiten die Artkom biedt, en anderzijds op de ruimte, de dromen, de mogelijkheden die Artkom biedt om creatieve ontwikkelingen tot stand te brengen. Het is een plaats waar verschillende mensen en energieën kunnen samenkomen en waaruit nieuwe samenwerkingen kunnen volgen.